O nás

Naše činnost

Hlavním předmětem naší činnosti je výstavba hřišť s umělými sportovními povrchy (včetně projektové přípravy a poradenství), výroba a montáž sportovních konstrukcí na venkovní sportoviště a do tělocvičen. Naše umělá multifunkční hřiště a umělé tenisové kurty najdete po celé České republice. Dodáváme umělé sportovní povrchy - umělé trávy firem Radici (Itálie) a Juta (ČR). Sportovní hřiště jsou dnes běžnou součástí škol, městských a vesnických sportovišť hotelů i penzionů. Údržba a čištění hřišť jsou navíc minimální a i to je u těchto zařízení důležité.

Společnost je na trhu od roku 1996 a je držitelem systému jakosti ISO 9001 a ISO 14001. Další informace najdete v jednotlivých sekcích našich internetových stránek. V případě dalšího zájmu se pracovníci firmy JM Demicarr s.r.o. se teší na spolupráci s Vámi.

CERTIFIKACE ISO 9001 A ISO 14001

Naše společnost

Naše společnost je zavedenou firmou, která se zabývá výstavbou sportovních areálů s umělými povrchy, výrobou a revizemi sportovních konstrukcí a sportovního vybavení a dodáním větraní a klimatizací. Naší vizí je být spolehlivým dodavatelem výše uvedených činností a stavebních prací a trvale vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín dodávek a stavebních prací. Trvale uplatňujeme moderní technologická řešení našich produktů a dodávek.

Systém řízení tvoří v naší společnosti systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a systém ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2005.

Společenská zodpovědnost

Naší politikou je zavést a trvale zlepšovat systém řízení jakosti a ochrany životního prostředí. Tato politika je uplatňována ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám. Nezbytným úkolem je pro nás trvalé zlepšování systému řízení a environmentálního profilu firmy při rozvíjení našich činností.

Firma JM Demicarr s.r.o. se zavazuje:

  • Chránit životní prostředí a přírodní zdroje
  • Minimalizovat negativní dopad případných havárií
  • Prosazovat a užívat realizační prostředky, šetrné k životnímu prostředí
  • Vyžadovat ochranu životního prostředí dodavatelů služeb
  • Dodržovat právní požadavky na ochranu životního prostředí a požadavky místně příslušných orgánů samosprávy územních celků
  • K prosazování environmentálních zásad využívat systém vzdělávání a motivace svých zaměstnanců na trvalém zlepšování environmentáního profilu

Podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců při tomto úsilí. Jednatelé firmy věnují trvalou pozornost procesu neustálého zlepšování a rozhodují vždy na základě reálných údajů a dat. Stanovení cílů, programů a cílových hodnot a jejich pravidelné hodnocení je základní metodou efektivního řízení. Jednatelé firmy se dále zavazují, že k uplatnění této politiky jakosti a ochrany životního prostředí vytvoří všechny potřebné podmínky.

Další informace najdete v jednotlivých sekcích našich internetových stránek. V případě dalšího zájmu se pracovníci firmy JM Demicarr s.r.o. se teší na spolupráci s Vámi.